Dostępność
youTube
FB

Praca

Z dniaRekrutacja na stanowiskoTermin składania ofert

Pliki do pobrania:

  Pliki do pobrania:
   30.08.2021

   07/2021

   Zast?pca Kierownika Dzia?u Dawców i Pobierania
   30.09.2021
   Pliki do pobrania:
   30.08.2021

   09/2021

   Piel?gniarka/Piel?gniarz Wroc?aw, Lubin, Legnica, G?ogów
   30.09.2021
   Pliki do pobrania:
   30.08.2021

   10/2021

   Asystent diagnostyki laboratoryjnej - Dzia? Zapewnienia Jako?ci
   30.09.2021
   Pliki do pobrania:
   23.08.2021

   12/2021

   Asystent diagnostyki laboratoryjnej Terenowy Odzia? Legnica
   05.09.2021r.
   Pliki do pobrania:
   08.09.2021

   15/2021

   Specjalista ds. administracyjno-gospodarczych
   15.09.2021
   Pliki do pobrania:
   30.08.2021

   5/2021

   Lekarz- Wroc?aw oraz Terenowe Oddzia?y: Legnica, Lubin, G?ogów
   30.09.2021
   Pliki do pobrania: