Dostępność
youTube
FB

Kampanie społeczne

 

 

 


Przykłady kampanii z naszymi partnerami

„Twoja krew – Moje życie” to unikatowy program społeczno-edukacyjny, realizowany przez Ministerstwo Zdrowia i Narodowe Centrum Krwi. Celem programu jest uświadomienie opinii publicznej konieczności zwiększenia liczby stałych dawców krwi, co w niedalekiej perspektywie czasowej zapewni Polsce samowystarczalność.
Kampania społeczna „Twoja krew – Moje życie” jest częścią programu zdrowotnego „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie krwi, jej składników i produktów krwiopochodnych”, ogłoszonego w czerwcu 2009 roku przez Ministerstwo Zdrowia. Do osiągnięcia samowystarczalności zobowiązuje nas także status członka Unii Europejskiej*. Program będzie realizowany do 2014 roku.
 
Staraniom NCK musi jednak towarzyszyć regularny wzrost liczby dawców krwi w kolejnych latach, ponieważ okresowo występują jej niedobory. Najdłużej utrzymują się w okresie wakacyjnym, kiedy zwiększona liczba wypadków powoduje, że zapotrzebowanie na krew wzrasta, a część stałych dawców przebywa na urlopach. Większe ilości krwi są niezbędne do przeprowadzenia wysokospecjalistycznych zabiegów operacyjnych, wykonywanych głównie w dużych miastach, na terenie których znajdują się szpitale kliniczne.Ponadto istnieje szereg innych barier dla wzrostu liczby stałych dawców krwi, m.in. są to bariery światopoglądowe. Polacy wierzą w wiele mitów na temat krwiodawstwa. Przełamanie negatywnego nastawienia i przekonanie Polaków o konieczności zwiększenia grupy regularnych dawców krwi to główne priorytety kampanii „Twoja krew - Moje życie”.