Dostępność
youTube
FB

Kluby HDKStowarzyszenie „PoKREWna Kropla”
ul. Krynicka 8/1A
50-555 Wrocław

Tel. 603 281 767 Tel. 535 173 727
http://www.pokrewnakropla.pl
stowarzyszenie@pokrewnakropla.pl
DOLNOŚLĄSKI ODDZIAŁ OKRĘGOWY PCK
ul. Bujwida 34; 50-345 Wrocław
(71) 328-26-71; Faks: (71) 328-02-54
http://www.wroclaw.pck.pl/

KLUBY HONOROWYCH DAWCÓW KRWI