Dostępność
youTube
FB

Dziękujemy, że jesteście!

Drodzy Krwiodawcy,
dzięki Waszej pomocy lekarze mogą leczyć przewlekle chorych, wykonywać operacje i udzielać pomocy osobom po wypadkach drogowych.
Dziękujemy, że możemy na Was liczyć!