Dostępność
youTube
FB

Stan zapasu krwi RhD (+) plus

A RhD plus wystarczający stan B RhD plus niski stan AB RhD plus wysoki stan 0 RhD plus wystarczający stan

Stan zapasu krwi RhD (-) minus

A RhD minus wysoki stan B RhD minus brakujący stan AB RhD minus wysoki stan 0 RhD minus brakujący stan