Dostępność
youTube
FB

Zwrot kosztów przejazdu

Drodzy Krwiodawcy!
Zgodnie z zarządzeniem Dyrektora RCKiK we Wrocławiu z dniem 01.02.2016r. wprowadzone zostają następujące zmiany dotyczące zwrotu kosztów przejazdu do Terenowego Oddziału w Lubinie:
1. Zwrot kosztów przejazdu przysługuje w wysokości odpowiadającej kosztom przejazdu z miejsca zamieszkania krwiodawcy do najbliższego punktu poboru krwi następującymi publicznymi środkami transportu: kolej (II klasa), autobus, bus i miejska komunikacja zbiorowa. Zwrot kosztów przejazdu obejmuje przejazd do punktu krwiodawstwa i z powrotem.
2. Krwiodawcom przysługuje zwrot kosztów przejazdu w wysokości udokumentowanej biletami lub fakturami obejmującymi cenę biletu środka transportu, wraz ze związanymi z nimi opłatami dodatkowymi, w tym miejscówkami, z uwzględnieniem posiadanej przez krwiodawcę ulgi na dany środek transportu, bez względu na to, z jakiego tytułu ulga przysługuje.
3. W przypadku przyjazdu krwiodawcy z innego województwa, zwrot kosztów przysługuje tylko za bilety komunikacji miejskiej z dworca do najbliższego punktu pobrań.
4. W przypadku dojazdu własnym samochodem - warunkiem zwrotu kosztów przejazdu jest okazanie dowodu rejestracyjnego. Zwrot kosztów przejazdu otrzymuje wyłącznie kierujący pojazdem.