Dostępność
youTube
FB

Zostań Kandydatem na Dawcę Krwi

 

 

Uprzejmie informujemy, że w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu rozpoczęliśmy realizację zadania

pn. Zwiększenie bezpieczeństwa pobieranej krwi poprzez wprowadzenie procedury "KANDYDATA NA DAWCĘ".

 

W ramach programu Ministerstwa Zdrowia "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczpospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" procedura ta wprowadzana będzie sukcesywnie we wszystkich centrach krwiodawstwa w Polsce

Dotyczy ona wszystkich dawców, którzy nigdy nie oddawali krwi i nie są zarejestrowani w systemie krwiodawstwa w Polsce.

 

 

Na czym polega procedura "KANDYDAT NA DAWCĘ" ?

 

1. Zostaniesz zarejestrowany w systemie komputerowym, poprosimy o Twoje dane, w tym dane kontaktowe oraz zgodę na ich wykorzystanie. Otrzymasz do wypełnienia kwestionariusz.

2. Zostaną pobrane od Ciebie próbki krwi na badania (morfologię, grupę krwi oraz w kierunku czynników zakaźnych - HIV, HCV, HBV, krętka kiły)

3.Zostanie przeprowadzony z Tobą wywiad medyczny, oceniony kwestionariusz, przeprowadzone skrócone badanie przedmiotowe. Zostaniesz poinformowany o możliwości/bądź braku możliwości donacji po okresie około 3 tygodni od oddania próbki krwi.

4. Po 18 dniach możesz zgłosić się do oddania krwi. Nie później jednak niż do 50 dni od oddania próbki krwi na badania.