Dostępność
youTube
FB

Podumowanie Dni Honorowego Krwiodawcy w Lubinie

Tak wyglądały u nas w Lubinie Dni Honorowego Krwiodawcy.

Wszystkim, którzy odwiedzili nas w roli gości oraz w roli dawców dziękujemy bardzo !!!