Dostępność
youTube
FB

Informacja

Drodzy Krwiodawcy

 

Właśnie zakończono główne prace remontowe w naszym oddziale.
W trakcie realizacji pozostały niewielkie czynności "kosmetyczne", które nie utrudniają poboru krwi.

Dziękujemy wszystkim Honorowym Krwiodawcom,
którzy mimo niedogodności w trakcie trwania remontu zdecydowali podzielić się cennym darem krwi.

 

Liczymy, że wprowadzane zmiany usprawnią funkcjowanie naszego oddziału.

 

    

 

pracownicy RCKiK Wrocław, T.O. Lubin